M. Konopnickiej 22, 73-110 Stargard

Warunki wynajmu

§1

1. Wstępnej rezerwacji apartamentu można dokonać wypełniając formularz, ewentualnie telefonicznie: tel. 790 486 682

§2

1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00. W szczególnych przypadkach jest możliwość uzgodnień indywidualnych.
2. Ze względu na brak recepcji, godzinę przyjazdu Gościa oraz odbiór kluczy do apartamentu należy ustalić wcześniej.
3. Należność za pobyt odbywa się z góry przy meldowaniu i wydaniu kluczy w formie gotówkowej.
4. Osoby nie trzeźwe nie będą meldowane.

§3

1. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, także w czasie wynajmu.
2. Ilość osób zajmujących apartament nie może być większa niż ustalona z zarządcą lokalu. Osoby odwiedzające nie mają wstępu na teren Apartamentu, 3. Zarządca ma prawo przeprowadzenia kontroli Apartamentu podczas pobytu gościa.

§4

1. Zwierzęta nie są akceptowane.
2. Zakaz palenia obowiązuje w całym obiekcie.
3. Zabrania się organizowania spotkań towarzyskich, imprez, itp. pod rygorem wydalenia gości z Apartamentu

§5

1. Sprzątanie końcowe apartamentu jest wliczone w cenę. Gość zobowiązany jest jednak do pozostawienia po sobie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. Czynności te nie wchodzą w zakres sprzątania.
2. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie oraz zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient. Zarządca decyduje o sposobie zadośćuczynienia.

§6

1. Wszystkich Gości apartamentów obowiązuje przestrzeganie zasad współżycia społecznego, w tym respektowanie ciszy nocnej (w godzinach od 22.00 do 6.00).
2. W przypadku zagubienia kluczy do apartamentu Gość zobligowany jest do zapłaty kwoty w wysokości 50 zł.
3. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w wynajmowanych od nas apartamentach. Za wszystkie przedmioty znajdujące się w Naszych apartamentach odpowiedzialność spoczywa tylko i wyłącznie na właścicielach tych przedmiotów.

§7

1. W przypadku naruszania regulaminu, zarządca zastrzega sobie prawo wydalenia gościa z obiektu, bez zwrotu opłaty za pobyt i kaucji.